Tin tức

Yêu cầu sử dụng hoá đơn điện tử với toàn bộ nền kinh tế trong năm 2018

Yêu cầu sử dụng hoá đơn điện tử với toàn bộ nền kinh tế trong năm 2018

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tập trung xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế
Hóa đơn điện tử - Giải pháp sống còn cho doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử - Giải pháp sống còn cho doanh nghiệp

Hiện nay, đã có hơn 3.000 DN trên khắp cả nước sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử.  Cùng với sự phát triển của các hoạt động thương mại điện tử, thì hóa đơn điện tử chính là giải pháp sống còn để giúp cho DN đáp ứng nhu cầu gia tăng đột biến các giao dịch và thanh toán điện tử trong thời đại công nghệ số ngày nay.