Category Archives: TEMIS

Hệ thống quản thông tin người học Temis: là phần mềm hỗ trợ đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên/hiệu trưởng theo các thông , công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.