Giám sát hành trình oto V-tracking Viettel VTR12T

1.600.000,0 1.300.000,0

  • Gói cước bao gồm thiết bị giám sát hành trình Vtracking và gói cước sử dụng trong 12 tháng
  • Giám sát thông tin vị trí phương tiện vận tải theo thời gian thực
  • Giám sát thực trạng của phương tiện thuận tiện
  • Xem lại hành trình của phương tiện
  • Gói cước bao gồm thiết bị Giám sát hành trình và Sim Data 4G Viettel
  • Giá gia hạn: 960.000đ/năm
Danh mục: