Giám sát hành trình V-tracking Viettel VTR24T

  3.430.000,0 2.200.000,0

  • Sản phẩm bao gồm Thiết bị giám sát hành trình và gói cước sử dụng trong 24 Tháng
  • Giá gia hạn: 960.000đ/năm
  • Giám sát thông tin vị trí phương tiện vận tải theo thời gian thực
  • Giám sát thực trạng của phương tiện thuận tiện
  • Xem lại hành trình của phương tiện