TTO – Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thông tư này cho phép các trường sử dụng hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp trên lớp; hoặc thay thế dạy học trực tiếp bằng cách thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề.

Người đứng đầu các trường được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Nguyên tắc của dạy học trực tuyến là nội dung phải đáp ứng mức độ hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến; đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến.

Các trường khi dạy trực tuyến cần tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin; quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân; sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên; đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra; đánh giá thường xuyên của Bộ GD-ĐT.

Trường hợp học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra; đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng; các em sẽ được kiểm tra trực tuyến, do người đứng đầu trường quyết định.

Trước đó, do dịch COVID-19; các trường đã triển khai dạy và học trực tuyến nhưng mới chỉ là giải pháp tình thế. Với thông tư mới này; các trường sẽ có căn cứ để tổ chức việc dạy và học trực tuyến tốt hơn.

Nguồn: https://tuoitre.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *